Тестові завдання з фізики в 7 класі за новою програмою зроблені для програми  Open TEST 2

Пройти тестування!!!

 

 

   1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

 

Завантажити

 

   2. Механічний рух

 

 

Завантажити

 

   3. Сили. Види сил

 

 

Завантажити

 

 

   4. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл

 

 

Завантажити

 

 

   5. Механічна робота та енергія

 

 

Завантажити

 

Тестові завдання з фізики в 8 класі за новою програмою зроблені для програми Open TEST 2

 

   1. Електрика(Вступ).

 

 

Завантажити

 

   2. Електрика_Вступ_01.03.2017.

 

 

Завантажити

 

 

   3. Електричний струм.

 

 

Завантажити

 

 

   4. Залежність опору провідника від довжини і площі поперечного перерізу.

 

Завантажити

 

 

   5. Робота і потужність електричного струму.

 

 

Завантажити

 

 

   6. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача.

 

 

Завантажити